Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Август 2020
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир
И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект “Център за услуги в домашна среда в община Съединение”УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че на 01.02.2013г. стартира Проект “Център за услуги в домашна среда в община Съединение” по процедура „Помощ в дома”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Чрез създаването на общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда в община Съединение” по проекта, ще започне да функционира нова услуга в общността. Ще се предложат почасови грижи в семейна среда на 50 лица с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. 6 деца и 55 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Социалните услуги ще се договарят и предоставят в зависимост от личните потребности и желания на потребителите, в определено от тях време, от избрани от тях лица.

За персонал на Центъра ще бъдат наети и обучени 30 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Те ще изпълняват длъжността „Социален асистент”- 15 лица и „Домашен санитар” – 15 лица.

В рамките на Центъра за услуги в домашна среда ще се извършват трите основни типа почасови дейности:
  • дейности за лична помощ в това число и дейности с медико-социална насоченост;
  • дейности за социална подкрепа и социално включване;
  • извършване на комунално-битови дейности.


За предоставяните почасови услуги, потребителите ще заплащат такса, определена в Тарифа, приета от Общинския съвет от 0,10 лв. на час. От децата на възраст до 18 г. и лицата, които нямат лични доходи и не са прехвърлили собствен имот срещу задължение за издръжка и гледане няма да се събира такса.

Продължителността на проекта (в това число подготовка и изпълнение) е 12 месеца, като предоставянето на социалната услуга е 12 месеца.

Стойността на отпуснатата безвъзмездната финансова помощ е в размер на 194 490,90 лв.
 

Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.