Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Ноември 2020
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти

 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект “Център за услуги в домашна среда в община Съединение”УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че на 01.02.2013г. стартира Проект “Център за услуги в домашна среда в община Съединение” по процедура „Помощ в дома”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Чрез създаването на общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда в община Съединение” по проекта, ще започне да функционира нова услуга в общността. Ще се предложат почасови грижи в семейна среда на 50 лица с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. 6 деца и 55 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Социалните услуги ще се договарят и предоставят в зависимост от личните потребности и желания на потребителите, в определено от тях време, от избрани от тях лица.

За персонал на Центъра ще бъдат наети и обучени 30 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Те ще изпълняват длъжността „Социален асистент”- 15 лица и „Домашен санитар” – 15 лица.

В рамките на Центъра за услуги в домашна среда ще се извършват трите основни типа почасови дейности:
  • дейности за лична помощ в това число и дейности с медико-социална насоченост;
  • дейности за социална подкрепа и социално включване;
  • извършване на комунално-битови дейности.


За предоставяните почасови услуги, потребителите ще заплащат такса, определена в Тарифа, приета от Общинския съвет от 0,10 лв. на час. От децата на възраст до 18 г. и лицата, които нямат лични доходи и не са прехвърлили собствен имот срещу задължение за издръжка и гледане няма да се събира такса.

Продължителността на проекта (в това число подготовка и изпълнение) е 12 месеца, като предоставянето на социалната услуга е 12 месеца.

Стойността на отпуснатата безвъзмездната финансова помощ е в размер на 194 490,90 лв.
 

Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.