Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Октомври 2020
ПВС ЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


Интегриран воден цикъл на град Съединение– изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до участие кандидати в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: „Интегриран воден цикъл на град Съединение– изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, открита с Решение № 02-01/06.10.2011г., ще се извърши на 19.01.2012г. в сградата на община Съединение, гр.Съединение, област Пловдивска, бул. „Шести септември” № 13 , етаж ІІ, стая № 23 в 13,00 часа.

Уведомяваме, че със заповед № 24/ 16.01.2012г. на Кмета на община Съединение се удължава срока за приключване работата на Комисията, назначена със заповед № 1094/29.11.2011г., със задача: да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: „Интегриран воден цикъл на град Съединение– изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, считано до 27.01.2012г.


Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.