Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Март 2020
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


[-] по-малък текст | по-голям текст [+] |


ВРЪЗКИ

 

МИНИСТЕРСТВА

 

Президент на Република България
http://www.president.bg/
---------------------------------------------------------------------------

Народно събрание
http://www.parliament.bg/
----------------------------------------------------------------------------

Министерски съвет
http://www.government.bg/
------------------------------------------------------------------------------

Министерство на културата
http://www.mct.government.bg/
---------------------------------------------------------------

Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/
----------------------------------------------------------------

Министерство на земеделието и горите
http://www.mzgar.government.bg/
--------------------------------------------------------------

Министерство на вътрешните работи
http://www.mvr.bg/
---------------------------------------------

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/
----------------------------------------------------------------

Министерство на регионалното развитие и благоустройство
http://www.mrrb.government.bg/
------------------------------------------------------------------

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp
-----------------------------------------------------------------------

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/
----------------------------------------------------------------------------

Министерство на държавната администрация и административната реформа
http://www.mdaar.government.bg/press.php
----------------------------------------------------------------------------

ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ И КОМИСИИ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия
http://www.bepc.government.bg/IANMSP/
-----------------------------------------------------------

Национална агенция за приходите
http://www.taxadmin.minfin.bg/
-----------------------------------------------------------

Държавна агенция за закрила на детето
http://www.sacp.government.bg/
-------------------------------------------------------------

Национална агенция за професионално образование и обучение
http://www.navet.government.bg/
-------------------------------------------------------------

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
http://www.daits.government.bg/projects.php?scID=6&pID=213
--------------------------------------------------------------

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://www.registryagency.bg/bg/News/pubproc/f65.html
----------------------------------------------------------------

Агенциая по обществените поръчки
http://www.aop.bg/
------------------------------------------------

ДРУГИ

Областна Администрация - Област Пловдив
http://www.pd.e-gov.bg/
------------------------------------------------------------------

ХЕБЪР-Асоциация на общини от южен централен район
http://www.hebar-bg.org/
-----------------------------------------------------------------

Национално сдружение на общините в Р България
http://www.namrb.org/
------------------------------------------------------------------

Делегация на Европейската комисия в България 
http://www.evropa.bg/bg/del/
------------------------------------------------------------

Б Н Б – Българска народна банка
http://www.bnb.bg/
-------------------------------------------------------------

Световна банка  
http://www.worldbank.org/
--------------------------------------------------------------

Портал ЕВРОПА
http://www.europe.bg/htmls/home.php
----------------------------------------------------------------

USAID - BULGARIA - Инициатива Отворено управление
http://bulgaria.usaid.gov/91/page.html
------------------------------------------------------------------------------

Българска асоциация по информационни технологии
http://www.bait.bg/?p=22&m=25
-------------------------------------------------------------

Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предпричтия
http://212.122.186.151/bg/about/default.asp
-----------------------------------------------------------

Портален сайт на читалищата
http://www.chitalishte.bg/
-------------------------------------------------------------

Фондация за реформа в местното самоуправление
http://www.flgr.bg/?act=0&sub=0&id=0
----------------------------------------------------------------

ПРАВО
http://law.dir.bg/
-----------------------------------------------------------------

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
http://www.bse-sofia.bg/index.php
------------------------------------------------------------------

Национален осигурителен институт
http://www.nssi.bg/
-------------------------------------------------------------------

Национална здравноосигурителна каса
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=800&h=572
--------------------------------------------------------------------

Здравно осигуряване - справки за осигурителния статус
http://healthinsurance.nssi.bg/report_healthhtm_15_out.asp
--------------------------------------------------------------------

Валутен калкулатор
http://beis.bia-bg.com/index.php?p=valuta
------------------------------------------------------

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg/Index.htm
---------------------------------------------------------------------

Български фирми сертифицирани по ISO
http://beis.bia-bg.com/index.php?p=isolist
-----------------------------------------------------------------------

Job Tiger  - търсене и предлагане
http://www.jobtiger.bg/
----------------------------------------------------------------------

BEIS   Информационна система за българските предприятия
http://beis.bia-bg.com/index.php?p=searchbeis

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.