Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Септември 2020
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
 
1. Наредба за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на Община Съединение
2. Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Съединение
3. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение
4. Етичен кодекс на служителите в общинска администрация - Съединение
5. Наредба за гробищни паркове на Община Съединение
6. Харта на клиента
7. Наредба за провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионер на Община Съединение
8. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имуществото на територията на Община Съединение
9. Наредба за управление на отпадъците
10. Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици в Община Съединение
11. Наредба за условията и реда за състоянието, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Съединение
12. Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Съединение
13. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
14. Наредба за реда за регистриране на търговски обекти на територията на Община Съединение
15. Наредба за рекламна дейност на територията на Община Съединение
16. Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Съединение
17. Наредба за реда и условията на провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Съединение
18. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Съединение
19. Наредба – безстопанствени кучета
20. Финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Съединение
Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.