Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Септември 2020
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


НАСЕЛЕНИЕ

 
    Население и основни демографски характеристики.
Общият брой на населението на община Съединение към м. февруари 2005 година е 11493 души, от които мъже - 5686 души и жени - 5807. Населението на  град Съединение  е 6340 души или повече от половината население на общината е в общинския център. В таблицата по-долу са дадени сравнителни данни за областта, община Съединение и съседни и сходни на нея общини.
 
Тер.единица 1999г. % 2000г. % 2001г. % 2002г. % 2003г. %
Пловдивска област> 729447 100 728246 100 714779> 100 712702> 100 710958 100
Съединение 12038 1,65 12002 1,65 11893 1,66 11751 1,65 >11674 1,54
Калояново 13684 1,9 13333 1,8 13464 1,8 13238 1,8 13287 1,9
Брезово>   9129 1,2   8578 1,1   8559 1,2   8162 1,1   8196 1,1
Раковски 29140 4,0 29173 4,0 28162 3,0 27956 3,9 27878 3,9
Стамболийски 23069 3,1 22990 3,1 22176 3,1 21937 3,0 21809 3,1
 
 
            Данните за броя на населението на общината в последните пет години сочат тенденция на намаляване. Спадът е с 410 души или с 3,4%, докато средната за областта е 2,6%. Причината за този спад в общината  се дължат на изселване на млади хора извън територията поради липса на работа, висока смъртност и ниска раждаемост.
 
Възрастова структура на населението в община Съединение
 
Възраст
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Под 7 год
565
563
560
542
532
541
7-14
989
973
826
775
732
682
15-18
345
353
503
503
537
548
19-60
5450
5432
5563
5521
5659
5663
Над 60 г
4689
4681
4441
4410
4214
4194
Общо
12038
12002
11893
11751
11674
11628
 
 
Възрастова структура на населението за 2003 година
 
 
 
Данни за населението под-, в  и над-трудоспособна възраст
 
Год.
Подтрудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Надтрудоспособна възраст
 
Съединение
Област
Съединение
Област
Съединение
Област
 
Бр.
%
Бр.
%
Бр.
%
Бр.
%
Бр.
%
Бр.
%
1999
1899
15,78
121 229
16.6
5450
45,27
426 449
58.5
4689
38,95
181 769
24.9
2000
1889
15,74
118 369
16.2
5432
45,26
427 144
58.6
4681
39,00
182 733
25.1
2001
1889
15,88
113 795
15.9
5563
46,78
426 548
59.6
4441
37,34
174 436
24.4
2002
1820
15,49
110 306
15.5
5521
46,98
431 288
60.5
4410
37,53
171 108
24.1
2003
1801
15,43
107 279
15.1
5659
48,47
435 804
61.3
4214
36,10
167 875
23.6
 
 
Както се вижда от таблицата, най-висок дял са жителите в трудоспособна възраст- от
19 до 60 г.- 48,48% от общото население за 2003 година. Процентовият дял на тази възрастова група е увеличена в сравнение с 1999 година- 45,27%. От друга страна делът на младото поколение намаля от 15,23% на 15,77% съответно за 2003г и 1999 г.
 
 
Полова структура на населението в община Съединение
 
Население
1999
%
2000
%
2001
%
2002
%
2003
%
Общо

12038

100

12002

100

11893

100

11751

100

11674

100

мъже
5959
49,5
5947
49,55
5872
49,37
5796
4932
5780
49,51
жени
6079
50,5
6055
50,45
6021
50,63
5955
50,68
5894
50,49
 

                                                      
 
.Данни за брачност, раждаемост, смъртност, естествен  прираст
 

Община Съединение
1999 2000 2001> 2002 2003
  Бр. На хил. Бр. На хил. Бр. На хил. Бр. На хил. Бр. На хил.
Брачност 38 3,16 34 2,83 30 2,52 27 2,30 30 2,57
Бракоразводност 13 1,08 15 1,25 14 1,18 12 1,02 11 0,94
Раждаемост 89 7,39 82 6,83 76 6,39 70 5,96 75 6,42
Смъртност 240 19,94 244 20,33> 232 19,51 220 18,72 218 18,67
Естествен прираст -151 -12,54 -162 -13,50 -156 -13,12 -150 -12,76 -140 -12
                     
Област Пловдив 1999 2000 2001 2002 2003
  Бр. На хил. Бр. На хил. Бр. На хил. Бр. На хил. Бр. На хил.
Брачност 3 376 4.6 3 324 4.6 2 959 4.1 2 803 3.9 2 964 4.17
Бракоразводност 839 1.2 906 1.2 829 1.2 993 1.4 1 059 1.49
Раждаемост 6 526 8.9 6 556 9.0 6 239 8.7 6 050 8.5 6 237 8.77
Смъртност 9 428 12.9 9 717 13.3 9 379 13.1 9 596 13.4 9 566 13.45
Детска смъртност 110 16.9 105 16.0 71 11.4 102 16.9 95 15.23
Естествен прираст - 2 902 - 4.0 - 3 161 - 4.3 - 3140 - 4.4 3 546 - 4.9 - 3 329 - 4.7
 
Естественото движение на населението се характеризира с показателите раждаемост, смъртност, естествен прираст.
В резултат на настъпилите социално - икономически промени през последните години, непрекъснато намаляват раждаемостта и естествения прираст,  а нараства смъртността, както в страната, така и в регионален мащаб. Естественият прираст в община Съединение през този период е отрицателен.
В резултат на тази неблагоприятна тенденция нараства броя на населението във възрастовата граница над 45  навършени години  за сметка на възрастовите групи под 20 навършени години. Това е сериозен възпроизводствен проблем, както в регионален, така и в национален мащаб.
Механичното движение на населението се характеризира с миграционните движения - емиграция, имиграция и получавания в резултат на тях прираст или намаление на населението в съответния район. В резултат на много слаба развита промишленост в община Съединение, тя би могла да се определи като община със слаби трудови миграции, които обуславят отрицателния механичен прираст. Заселените в нея са по-малко от изселените. Заселените са предимно възрастни хора, които се връщат от голямия град.
Много са младите хора, заминаващи за чужбина за търсене на по-добри условия за живот.
 
 
Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.