Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Септември 2020
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


[-] по-малък текст | по-голям текст [+] |


Услуги

Цени на услуги  
Харта на клиента  
Вътрешни правила  
Общинска собственост  
Пощенска кутия за предложения  
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация  
   
   

 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Приложение 1
Такси за ползуване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение - по чл. 72 от ЗМДТ.

 

Наименование на таксата

Мярка

Цена

I. Ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение - (лв. на кв. м на ден)

кв.м/ден

 

1. За търговия с вестници, списания, книги, пластика - по зони, както следва:

кв.м/ден

 

- първа зона

кв.м/ден

3,00 лв.

- втора зона

кв.м/ден

2,50 лв.

- по селата

кв.м/ден

2,00 лв.

2. За ползване на терени за консумация на открито към аперитиви и заведения за обществено хранене:

кв.м/ден

 

- първа зона

кв.м/ден

4,00 лв.

- втора зона

кв.м/ден

3,50 лв.

- по селата

кв.м/ден

2,00 лв.

  4. За търговия  с всички останали дейности, както следва

кв.м/ден

 

- първа зона

кв.м/ден

3,00 лв.

- втора зона

кв.м/ден

2,50 лв.

- по селата

кв.м/ден

2,00 лв.

II. Ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени за разполагане на строителни материали - лв. / кв. м / месец или част от месеца:

кв.м/мес.

 

- за гр. Съединение

кв.м/мес.

2,00 лв.

- за селата

кв.м/мес.

1,00 лв.

 

Приложение 2
Такси за ползуване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение - по чл. 72 от ЗМДТ /изм. и допълн. с Решение №22/31.01.2008г.,протокол №6/

Наименование на таксата

Мярка

Цена

І. Ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини (лв. / кв. м / месец)

Кв.м/мес.

 

1. За търговия с вестници, списания, книги, пластика - по зони, както следва:

Кв.м/мес

 

- първа зона – Съединение

Кв.м/мес

15,00 лв.

- втора зона - Сединение

Кв.м/мес

10,00 лв.

- за селата

Кв.м/мес

10,00 лв.

2. За ползване на терени за консумация на открито към аперитиви и заведения за обществено хранене:

Кв.м/мес

 

- първа зона – Съединение

Кв.м/мес

5,00 лв.

- втора зона - Сединение

Кв.м/мес

3,00 лв.

- за селата

Кв.м/мес

3,00 лв.

3. За търговия с всички останали дейности, както следва:

Кв.м/мес

 

- първа зона – Съединение

Кв.м/мес

15,00 лв.

- втора зона - Сединение

Кв.м/мес

10,00 лв.

- за селата

Кв.м/мес

10,00 лв.

 

Приложение 3
Такси за ползуване на пазари за селскостопанска продукция, панаири, циркове и развлекателни съоръжения - по чл. 72 от ЗМДТ

 

Наименование на таксата

Мярка

Цена

I. За ползуване на пазари с цел търговия със
селскостопанска продукция, лв. на кв. м

кв.м/ден

 

1. за селскостопански производители

кв.м/ден

2 лв.

 

кв./мес.

20 лв.

2. за продажба с кола, впрегната с добитък

на ден

20 лв.

3. за продажба с лек автомобил

на ден

20 лв.

4. за продажба с товарен автомобил или ремарке

на ден

30 лв.

5. за позване с цел търговия с промишлени стоки

 

- увеличен два пъти размер на таксите по т.т. 1,2,3 и 4

II. За места по време на панаири, събори,        
празници и др. (лв. на ден за 1 кв. м)

кв.м/ден

1,50 лв.

ІІІ. За места на панорами, стрелбища, моторни       
люлки, детски моторчета и др.

кв.м/ден

1,00 лв.

 

Приложение 4
Такси за ползуване на детски ясли, детски градини, ОДЗ и други общински социални услуги - по чл. 6 от ЗМДТ /изм. с Решение №143/28.01.2009 г./

 

Наименование на таксата

Мярка

Цена

І. За ползване на детски ясли и детски градини

Дете/мес.

30 лв.

ІІ. За ползване лагери от ученици

Дете/ден

  3 лв.

 

Приложение 5- отменен с Решение № 355/22.02.2011 г.
Туристическа такса по чл. 93 от ЗМДТ

 

Наименование на таксата

Мярка

Цена

 

 

 

 

Приложение 6 - отменен с Решение № 355/22.02.2011 г.
Такси за добив на кариерни материали - по чл. 101 от ЗМДТ

 

Наименование на таксата

Мярка          

Цена
     

 

Приложение 7
Такси за технически услуги - по чл. 107 от ЗМДТ ./изм. и доп. с Решение №22/31.01.08 г., протокол 6, изм. и доп. с Решение №143/ 28.01.2008 г., изм. и доп. с Решение № 237/ 21.12.2009г/

 

Наименование на таксата

Мярка

Цена

Срок – обикн.услуга
Раб.дни

Срок – бърза услуга
Раб.дни

Срок – експресна услуга
Раб.дни

1. за издаване на скица за недвижим имот

 

 

 

 

 

А/ за 1 бр. УПИ в жилищна зона

лв.

10 лв.

10

3

1

Б/ за повече от 1 бр. УПИ (n) в жилищна зона

лв.

10 + n * 5 лв.

10

3

1

В/ за 1 бр. УПИ в нежилищна зона

лв.

  20 лв.

10

3

1

Г/ за повече от 1 бр. УПИ в нежилищна зона

лв

20 + n * 10 лв.

10

3

1

2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:

 

 

 

 

 

А/ за 1 бр. УПИ

лв.

20 лв.

10

7

3

3. А. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване по Наредба № 2 за застрояване не  в земеделски земи.
3.Б. за издаване на скици за недвижим имот с указан начин на застрояване, с променен статут.

лв.

 

 

лв.

10 лв.

 

 

20 лв.

10

 

 

10

7

 

 

7

3

 

 

3

4. за презаверяване на скици за недвижим имот, от издаването на които са изтекли 6 месеца

лв.

5 лв.

10

3

1

5. за пренасяне на регулацията върху скици от агенцията

лв.

10

10

5

3

А/ - за сгради – на кв.м ЗП – до 4 точки

лв./кв.мЗП

0,5 лв./ кв.м. но не по-малко от 20 лв. и не повече от 100 лв.

30

15

5

6. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ

лв.

10 лв.

7

3

1

7. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях

 

0,5 лв. на стр., но не по-малко от 10 лв.

 

 

 

А/ за препис от документи

лв./стр.

10 лв.

7

3

1

Б/ за копия от планове с формат до А3

лв./стр.

1 лв. на стр., но не по-малко от 10 лв.

7

3

1

В/ за копия от планове с формат над А3

лв./стр.

10 лв.

7

3

1

8. За издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.

лв./кв.м

5 лв.

10

15

5

9. За издаване на разрешения за строеж, основен ремонт и преустройство  на съществуващи сгради и помещения в тях:

лв./кв.м.

0,5 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв.

30

15

5

10. Издаване на препис от констативен протокол за постъпили или непостъпили възражения по обявление

лв./бр.

10,00

до 3 работни дни

 

 

 

Приложение № 8
Такси за административни услуги по чл. 110, 111 и 112 от ЗМДТ /изм. и доп. с Решение №22/31.01.08 г., протокол 6, изм. и доп. с Решение № 237/ 21.12.2009г /

 

Наименование на таксата

Мярка

цена

Срок – обикн.
услуга
Раб.дни

Срок – бърза услуга
Раб.дни

Срок – експресна услуга
Раб.дни

І. За извършване на услуги по граждански състояние по чл. 110 от ЗМДТ

 

 

 

 

 

1. за издаване на удостоверение за наследници:

лв./бр.

3.00 лв.

3

-

1

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена:

лв./бр.

3.00 лв.

3

-

1

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смърт:

лв./бр.

3.00 лв.

3

-

1

4. за издаване на дубликати от акт за раждане или акт за смърт, както и за повторно издаване на препис-извлечения от акт за смърт:

лв./бр.

3,00 лв.

2

-

1

5. за издаване на удостоверение за семейно положение

лв./бр.

3,00 лв.

3

-

1

6. за издаване на удостоверение за родствени връзки:

лв./бр.

3,00 лв.

3

-

1

7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес:

 

 

 

 

 

7.1. за постоянен адрес

лв.

2,00 лв.

Веднага

-

-

7.1.1. когато лицето идва от друго населено място

лв.

5,00 лв.

Веднага

-

-

7.1.2. в рамките на община Съединение

лв.

5,00 лв.

Веднага

-

-

7.2. за настоящ адрес

лв.

3 лв.

Веднага

-

-

8. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария

лв./бр.

10 лв.

3

-

1

9. за заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях е от българска народност

лв./бр.

7 лв.

3

-

1

10. за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

лв./бр.

5 лв.

веднага

-

-

11. за всички видове удостоверения по искане на гражданите

лв./бр.

3 лв.

3

-

1

12. за преписи от документи

лв./стр.

1 лв.

3

-

1

ІІ. По чл. 111 от ЗМДТ - по производства по настаняване под наем , продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в разме на:

лв.

3 лв.

 

 

 

2. Удостоверение за картотекиране по ЗУЖВГМЖСВ

Бр.

10 лв.

10

3

1

ІІІ. По чл. 112 от ЗМДТ – за издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък

лв./бр.

5 лв.

7

3

1

 

Приложение № 9- отменено с Решение № 355/22.02.2011 г.
Такси за издаване на разрешения и лицензи по чл. 113 от ЗМДТ /изм. и доп. с Решение №22/31.01.08 г., протокол 6; изм. и доп. с Решение №143/28.01.2009 г./

 

Наименование на таксата

Мярка          

Цена
     

 

Приложение № 10
Такси за гробни места – по чл. 120 от ЗМДТ

 

Наименование на таксата

Мярка          

Цена

І. Такси за единични гробни места

лв./бр.

 

1. за 10 години и всеки следващи 10 години

 

 

- за гр. Съединение

 

30 лв.

- за селата

 

20 лв.

2. За вечни времена

 

 

- за гр. Съединение

 

80 лв.

- за селата

 

60 лв.

ІІ. Такса за ползване на семейни гробни места

лв./бр.

 

1. за 10 години и за всеки следващи 10 години

 

 

- за гр. Съединение

 

60 лв.

- за селата

 

40 лв.

2. за вечни времена

 

 

- за гр. Съединение

 

160 лв.

- за селата

 

120 лв.

ІІІ. За урнов гроб

 

50 % от таксите по т. І.1 и т.І.2

 

Приложение № 10a
/Ново с Решение № 237/21.12.2009г. протокол № 18/

 

Наименование на таксата

Мярка          

Цена

І. Такси за притежаване на куче по чл. 116 от ЗМДН

лв./бр. за година

10 лв.

 

Приложение № 11
Цени на услуги по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, извършвани от Отдел “Устройствено планиране, архитектура и благоустройство”. /изм. и доп. с Решение №22/31.01.08 г., протокол 6; изм. и допълн. С Решение №143/28.01.09 г., изм. и доп. с Решение № 237/ 21.12.2009г./

 

Наименование на услугата

Мярка

Цена

Срок – обикн.
услуга
раб.дни

Срок – бърза услуга
раб.дни

Срок – експресна услуга
раб.дни

1. Издаване на разрешение за изменение на подробни устройствени планове с извадка на действащия ЗРП (Подробен устройствен план - ПУП) и ПКО

лв./бр.

 

 

 

 

а) издаване на разрешения по чл.135, ал.1 и 3 от ЗУТ

 

30,00

 

 

 

- в жилищна зона                                

 

30 лв.

30

15

5

- в нежилищна зона

 

50 лв.

30

15

5

б) изчертаване на скица- извлечение

 

 

 

 

 

- в жилищна зона

 

30 лв.

30

15

5

- в нежилищна зона

 

30 лв.

30

15

5

2. Издаване на разрешение за ПУП в неурегулирани територии - по чл. 58 и 59 ЗУТ

лв./бр.

50,00 лв.

30 дни

15 дни

 

3. Разглеждане на подробни
    устройствени планове:

лв./бр.

 

 

 

 

А/ в жилищни зони

 

 

 

 

 

- за 1 урегулиран поземлен имот

 

30 лв.

30

15

5

- над 1 УПИ   (n = брой УПИ)

 

30 лв. + n * 15 лв.

30

15

5

Б/ в нежилищна зона

 

 

 

 

 

- за 1 урегулиран поземлен имот

 

40 лв.

30

15

5

- над 1 УПИ   (n = брой УПИ)

 

40 лв. + n * 20 лв.

30

15

5

4. Процедиране – план застрояване, регулация и работен устройствен план

 

60 % от цената по т. 3

30

15

5

5. Разглеждане на ПУП по чл. 58, 59,60 от ЗУТ за смяна на предназначението на земеделска земя

 

50 лв.

30

15

5

6. Процедиране на ПУП по чл. 58, 59,60 от ЗУТза смяна на предназначението на земеделска земя

лв./бр.

70 лв.

 

 

 

- до 5 дка

отпада

50 лв.

30

15

5

7. Издаване на скица с виза за проучване и проектиране и нанесен подземен кадастър

лв./бр.

45 лв.

14

7

3

8. Удостоверение за съда

лв./бр

15 лв.

7

3

1

9. Отразяване на промени в имотни регистри /вписване/

лв./бр.

10 лв.

14

7

3

10. Издаване на ксерокопие от план с повдигната регулация

лв./бр.

15 лв.

14

7

3

11. Скица и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Лв./бр

30 лв.

14

7

3

12. Нанасяне на подземни проводи върху скица

 

 

 

 

 

- в мащаб на кадастралния план

лв.

10 лв.

14

7

3

- друг мащаб

лв.

15 лв.

14

7

3

13. Удостоверение по чл. 74 от ЗУТ

лв./бр.

25 лв.

14

7

3

14. Удостоверение по чл. 116 от ЗУТ – за нанасяне на извършено строителство

лв./бр.

25 лв.

30

15

5

15. Изработване на схеми по чл. 56 и 57 от ЗУТ – за 1 брой

лв./бр.

30 лв.

30

15

5

16. Съгласуване на схеми по чл. 56 и 57 от ЗУТ – за 1 бр.

лв./бр.

30 лв.

30

15

5

Разглеждане, одобряване (съгласуване) и процедиране на инвестиционни проекти, архитектурни, конструктивни, инсталационни проекти

 

 

 

 

 

17. За жилищни сгради (вкл. Пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система)

лв./кв.м бруто застроена площ

0,50 лв./кв.м но не по-малко от 50 лв. И не повече от 2000 лв.

30

-

15

18. За нежилищни сгради (вкл. Пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система)

лв./кв.м бруто застроена площ

0,75 лв./кв.м но не по-малко от 75 лв. И не повече от 2000 лв.

30

-

15

19. Реконструкция без смяна на конструктивната система
а/ за жилищни сгради

лв./кв.м бруто застроена площ

0,50 лв./кв.м но не по-малко от 50  лв. и не повече от 1200 лв.

30

-

15

Б/ за нежилищни сгради

лв./кв.м бруто застроена площ

0,50 лв./кв.м но не по-малко от  50 лв. И не повече от 1500 лв.

30

-

15

20. Идеен проект

 

30 % от цената по т. 17 и 18

30

-

15

21. Процедиране и разглеждане на:

 

 

 

 

 

А/ ППП и обемноустройствено проучване

 

20 % от цената по т. 17 и 18

30

-

15

Б/ площни обекти – озеленяване, благоустрояване, улици, бензиностанции, газстанции и др.

 

50 лв. + n * 10 лв.

30

-

15

22. Съгласуване на екзекутиви съгл.чл. 175 от ЗУТ и становище за държавно приемане на обкти

 

10 % от цената по т. 17, 18 и 19, но не по-малко от 30 лв.

30

-

15

23. Одобряване и съгласуване на комплексен инвестиционен проект

 

Цената по т. 17 или 18 умножена с коеф. 1,3

30

-

15

24. Издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 2 и чл. 153, ал. 1 от ЗУТ и презаверка на разрешение за строеж по чл. 153, ал. 3 от ЗУТ

 

10 % от цената по т. 17, 18 и 19, но не по-малко от 5 лв. и не повече от 250 лв.

30

15

5

25. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

Цената по т. 24 умножена с коф. 1,3

30

15

5

26. Издаване на писмо-разрешение за проектиране на вътрешно преустройство, предназначение и др.

 

 

 

 

 

А/ по време на строителството

 

25 лв.

30

15

5

Б/ преустройство по общия ред

 

30 лв.

30

15

5

27. Разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ

лв./бр.

20 лв.

30

15

5

28. Одобряване на проект по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ-преместваеми обекти

лв./бр.

40 лв.

30

-

15

29.  За самостоятелни сградни проекти )ОВ, ВК, и електро) за всеки вид инсталация по отделно

 

 

 

 

 

А) за жилищни сгради

лв/кв.м

0,04 лв. Мин. 10 лв.

30

-

15

Б) за нежилищни сгради

лв./кв.м

0,05 лв. Мин. 15 лв.

30

-

15

В) за реконструкция

лв./кв.м

75 % от цената по т. 17 и 18

30

-

15

30. За трафопостове и електрически уредби

кw/kva

0,15 лв. На не по-малко от 50 лв.

30

-

15

31. водоснабдителни съоръжения и канализационни помпени станции

лв./kw

10 лв. На не по-малко от 30 лв.

30

-

15

32. за пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

лв./куб.м

20 лв. Но не по-малко от 40 лв.

30

-

15

Разглеждане, одобряване (съгласуване) и процедиране на проекти от инженерната инфраструктура

 

 

 

 

 

33. За топлопреносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи:

 

 

 

 

 

- до 40 м

 

20 лв.

30

-

15

- до 500 м

 

20 лв. + 0,30 лв./м

30

-

15

- до 1000 м

 

170 лв. + 0,10 лв./м

30

-

15

- над 1000 м

 

270 лв. + 0,05 лв./м

30

-

15

34. За електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи:

 

 

 

 

 

- до 100 м

 

50 лв.

30

-

15

- до 500 м

 

50 лв. + 0,20 лв./м

30

-

15

- до 1000 м

 

150 лв. + 0,12 лв./м

30

-

15

- над 1000 м

 

270 лв. + 0,05 лв./м

30

-

15

Разглеждане, одобряване (съгласуване) и процедиране на комуникационно-транспортни проекти

 

 

 

 

 

35. Улици

лв./линметър

1 лв. но не по-малко от 50 лв.

30

-

15

36. ЖП клонове

лв./линметър

1 лв. но не по-малко от 50 лв.

30

-

15

37. Кръстовища за площа, ограничена от стоп линиите

лв./кв.м

0,50 лв.

30

-

15

За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV и V категория

 

 

 

 

 

38. За жилищни и вилни сгради с височина до 10 м, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението                     

 

100 лв.

30

15

5

39. За жилищни сгради с височина над 10 м и с разгъната застроена площ над 2000 кв. м, от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението

 

500 лв.

30

15

5

40. За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 500 кв. м, за строежи с производствено предназначение до 200 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 2 и т. 3 и за основните ремонти и преустройствата им 

 

500 лв.

30

15

5

41. За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2000 кв. м, за строежи с производствено предназначение до 500 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 2 и т. 3 и за основните ремонти и преустройствата им             

 

500 лв.

30

15

5

42. За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2000 кв. м до 5000 кв. м, за строежи с производствено предназначение над 500 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 2 и т. 3 и за основните ремонти и преустройствата им

 

1500 лв.

30

15

5

43. за мрежи съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основни ремонти и реконструкции

лв./км

300 лв., но не повече от 3000 лв.

30

15

5

44. за мрежи съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основни ремонти и реконструкции

лв./км

300 лв., но не повече от 5000 лв.

30

15

5

45. за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура

лв./подобект

250 лв. но не повече от 5000лв.

30

15

5

46. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлени имоти или квартали

 

20 лв.

14

7

3

47. Окомплектоване на преписка за съда

 

20 лв.

14

7

3

48. Разрешение за отсичане на дървета и извозване отпадъци на депо

 

10 лв.

7

3

1

49. Разрешение за прокопаване на улични и пътни настилки

 

20 лв.

14

7

3

50. Заверка на заповедна книга

 

10 лв.

7

3

1

Такси за ползване на общински депа от предприятия, учреждения, фирми, граждани, търговски обекти и др. За изхвърлянето на разрешени от общината строителни отпадъци, с изключение на тези, включени в каталога на опасните:

 

 

 

 

 

51. Земни маси от жилищно строителство, от изкопи на подземни комуникации, пътни основи и др.

лв./куб.м

2,00 лв.

 

 

 

52. Строителни отпадъци

лв./куб.м

5,00 лв.

 

 

 

53. Отпадъчна фракция варовик

лв./куб.м

6,00 лв.

 

 

 

54. Оборски тор и отпадъци от растителен произход

лв./куб.м

1,50 лв.

 

 

 

55. други нетооксични отпадъци

лв./куб.м

4,00 лв.

 

 

 

56. Удостоверение от общ характер

лв./бр.

5 лв.

14

7

3

57. Служебна бележка

лв./бр.

5 лв.

14

7

3

58. Обезщетение при унищожаване на цветни или тревни площи

лв./кв.м

10 лв.

 

 

 

59. Обезщетения при отрязване и изсичане на улични дървета

лв./бр.

100 лв.

 

 

 

60. Обезщетения при отсичане на декоративни храсти

лв./бр.

50 лв.

 

 

 

61. Обезщетения при изкореняване на многогодишни цветя

лв./кв.м

20 лв.

 

 

 

62. Обезщетения при изкореняване на орехови дървета

лв./бр.

500 лв.

 

 

 

63. Обезщетения при отсичане на местни и широкоразпостранени широколистни и иглолистни дървета

лв./бр.

100 лв.

 

 

 

64. Съгласуване на проекти за временна организация на движението във връдка със строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради:

 

 

 

 

 

- със спиране на движението на ППС и промяна на маршрута на обществения транспорт

лв./бр.

20,00 лв.

30

15

5

- без спиране на движението на ППС

лв./бр.

10,00 лв.

30

15

5

65. Съгласуване на протокол за извършено трасиране

лв./бр.

20 лв.

30

15

5

66. Изготвяне на констативен акт за ПКО

лв./бр.

20 лв.

30

15

5

67. Издаване на удостоверение за премахнати сгради

лв./бр.

20 лв.

14

7

3

68. Издаване на удостоверение по §16 от ЗУТ

лв./бр.

30 лв.

14

7

3

69. Нанасяне на геодезическо заснемане

лв./бр.

20 лв.

14

7

3

70. Заверка на съответствие на строежа с ПУП-чл.159, ал.3 от ЗУТ

лв./бр.

20 лв.

14

7

3

71. Издаване на удостоверения по одобрени проекти и строителни разрешения

 

 

 

 

 

- при представяне на проекти

лв./бр.

10 лв.

10 дни

5 дни

3 дни

- без представяне на проекти

лв./бр.

30 лв.

10 дни

5 дни

3 дни

72. Заверка на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

лв./бр.

10 лв.

 

 

 

73. Заверка на технически паспорти

лв./бр.

10

до 3 раб.дни

 

 

74. Издаване на удостоверение за степен на завършеност

лв./бр.

30лв.

10

5

5

 

 

Приложение № 10a
/Ново с Решение № 237/21.12.2009г. протокол № 18/

 

Наименование на таксата

Мярка          

Цена

І. Такси за притежаване на куче по чл. 116 от ЗМДН

лв./бр. за година

10 лв.

 

Приложение № 12
Цени на услуги по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, извършвани от Отдел “Общинска собственост и икономически дейности./изм. и доп. с Решение №22/31.01.08 г., протокол 6; изм. и допълн. Решение №143/28.01.2009 г. изм. И доп. с Решение № 355/22.02.2011 г./

 

Наименование на услугата

Мярка

Цена

Срок – обикн.
услуга
раб.дни

Срок – бърза
услуга
раб.дни

Срок – експресна
услуга
раб.дни

1. Оглед на недвижим имот:
А.УПИ във връзка с извършване на разпоредителни сделки с тях, за оценка по цени регламентирани в Наредба за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на община Съединение /прекратяване на съсобственост, учредяване право на строеж, право на преминаване, прокарване и др.
Б.Земеделски земи-във връзка с  подадени молби за щети /наводнени ниви, засушаване, унищожени култури от добитък и др./

 

лв./обект

 

20 лв.

 

 

 

 

20 лв.

 

30

 

-

 

15

2. Извършване на оценки:
А.по цени регламентирани в Наредба за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на община Съединение /прекратяване на съсобственост, учредяване право на строеж, право на преминаване, прокарване и др./
Б.при ползване на услуга от независими оценители-при подаване на молба/заявление, писмо за намерение/ за разпореждане с недвижим имот-общинска собственост /закупуване, замяна/
- за земеделска земя
- за УПИ
- за застроено УПИ

 

лв./обект

 

 

 

 

20 лв.

 

 

78 лв.

 

 

 

 

60 лв.
80 лв.
120 лв.

 

30

 

-

 

15

3. Удостоверение, че недвижим имот на територията на община Съединение не е общинска собственост

лв./бр.

15 лв.

7

3

1

4. Удостоверение за наличието на реституционни претенции

лв./бр.

15 лв.

7

3

1

5. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка
- за 1 имот
- за  n броя имоти

лв./бр.

15 лв.

 

33 лв.
15+ n* 15+n*3

7

3

1

6. Заверено копие от Акт за общинска собственост
- за една страница
- за всяка следваща страница

лв./бр.

1,00 лв.
2,00 лв
1,00 лв

7

3

1

7. Копие от отчуждителна преписка

лв./стр.

2 лв.

14

7

3

8. Удостоверение за платен наем

лв./бр.

5 лв.

7

3

1

9. Удостоверение, за наличие или липса на задължения към общината

лв./бр.

10 лв.

7

3

1

10. Издаване на преписи от договори, и други документи, съдържащи се в архива на отдела

лв./стр.

2 лв.

7

3

1

11. Удостоверения за отстояние на търговски обект от здравно, детско и Учебно заведени

лв./бр.

10,00 лв.

7

3

1

12. такси за обява и реклама:

 

 

 

 

 

А/ За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или проби и други с рекламна цел на обществени места се събира такса в размер

лв./ден/лице

10 лв.

 

 

 

Б/ За използване на автомобил със високоговорител  за рекламна цел се събира такса в размер

лв./ден

5,00 лв.

 

 

 

В/ За провеждане на рекламно шествие се събира такса в размер

лв./ден

10 лв.

 

 

 

Г/ За ползване на маси от които се раздават рекламни материали се събира такса в размер

лв./кв.м/ден

1,50 лв.

 

 

 

Д/ За реклама върху транспарантна лента, върху табла на стойки или табла на огради, стени, калкани и други се събира такса в размер на

лв./кв.м/мес.

0,50 лв. но не по-малко от 8,00 лв.

 

 

 

Е/ За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други на стени, огради, покриви, калкани и други се събира такса в размер

лв./кв.м/мес.

2,00 лв. Но не по-малко от 12 лв.

 

 

 

Ж/ За свободно стоящи витрини за рекламна цел за заеманата площ се събира такса в размер

лв./кв.м/мес.

2 лв.

 

 

 

З/ За фирмени указателни табели на публични места с примерно съдържание – име на фирма, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и други се заплащат следните такси:

 

 

 

 

 

- При закрепване на стени, огради и други

лв./кв.м/месец

1 лв.

 

 

 

- При закрепване на самостоятелни стойки на тревни площи, тротоари и други

лв./кв.м/месец.

3 лв.

 

 

 

И/ За високоговорители на будки, павилиони, подвижни маси и други с рекламна цел

лв/год.

12 лв.

 

 

 

13. Заверка на акт за умряло животно

 

10,00 лв.

3

-

1

14. Издаване на разрешително за сеч на дърва от:

 

 

 

 

 

- собствена земя

 

3,00 лв.

7

3

1

- общинска земя

 

15, лв.

7

3

1

15. Удостоверение за регистрация на частна ветеринарно-медицинска практика

 

20 лв.

14

7

3

16. Удостоверение за декларирани данни

лв./бр.

10 лв.

7

3

1

17. Удостоверение за факти и обстоятелства

лв./бр.

10 лв.

7

3

1

 

Приложение № 13
Други услуги по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, извършвани от Общинска администрация - Съединение. /изм. и доп. с Решение №22/31.01.08 г., протокол 6; изм. с Решение №143/28.01.09 г, доп. с Решение № 355/22.02.2011 г../

 

Наименование на услугата

Мярка

Цена

Срок – обикн.
услуга
раб.дни

Срок – бърза
услуга
раб.дни

Срок – експрес-на
услуга
раб.дни

І. За изготвяне на документи за пенсиониране, извън случаите по чл. 26 от КЗО

 

 

 

 

 

1. Удостоверение “Обр. 30” за трудов стаж

лв./бр.

2.00 лв.

7

3

1

2. Удостоверение “УП-2” за пенсиониране – за 3 години

лв./бр.

3,00 лв.

7

3

1

3. Удостоверение “УП” за преизчисляване на пенсия – за 3 години

лв./бр.

5,00 лв.

7

3

1

4. Издаване на удостоверение за член-кооператор

лв./бр.

2,00 лв.

7

3

1

ІІ. За предоставяне и изготвяне на формуляри

 

 

 

 

 

1. за адресна регистрация:

 

 

 

 

 

- заявление за постоянен адрес

лв./бр.

2,00 лв.

 

 

 

- адресна карта за настоящ адрес

лв./бр.

2,00 лв.

 

 

 

2. молби, образци на заявления, бланки, декларации и др. Ползвани от фирми и граждани се събира такса на 1 екземпляр в размер

лв./бр.

0,30 лв.

 

 

 

ІІІ. Предоставяне на преписи на документи, когато не се издават служебно, както и ксерокопия на документ в архива се събира такса за всяка страница в размер

лв./стр.

2,00 лв.

 

 

 

ІV. За извършване на копирни услуги на граждани:

 

 

 

 

 

1. за едностранно копие – А4

 

0,20 лв.

 

 

 

2. за двустранно копие – А4

 

0,30 лв.

 

 

 

3. за едностранно копие – А3

 

0,30 лв.

 

 

 

4. за двустранно копие – А3

 

0,45 лв.

 

 

 

V. За ритуали:

 

 

 

 

 

1. радостни ритуали:

 

 

 

 

 

- сключване на граждански брак

 

70 лв.

 

 

 

- даване име на новородено

 

50 лв.

 

 

 

- наем на ритуална зала

 

10 лв.

 

 

 

- извършване на ритуал

 

20 лв.

 

 

 

Нова /реш.№ 336/2007 г.
- извършване на изнесен ритуал – извън сградана на Община Съединение

 

 

50 лв.

 

 

 

2. тъжни ритуали

 

 

 

 

 

- превоз на покойник от дома до гробищен парк в рамките на гр. Съединение

 

10 лв.

 

 

 

- превоз на покойник от друго населено място до гр. Съединение – отиване и връщане

лв./км

2,00 лв.

 

 

 

- граждански ритуал

 

20 лв.

 

 

 

- наем на зала

 

10 лв.

 

 

 

- справка за гробно място

 

2 лв.

 

 

 

VІ. За ползване на общински зали :

 

 

 

 

 

1. за ползване на Пленарна зала в Общинска администрация

лв./час

10 лв.

 

 

 

2. за ползване на Обредна зала в Общинска администрация за други случаи, извън тези по т. V.

лв./час

10 лв.

 

 

 

3. За ползване на общински стадиони

лв./час

10 лв.

 

 

 

4. За ползване на заседателна зала в Общинска администрация – етаж ІІ

лв./час

10 лв.

 

 

 

5. За ползване на други общински помещения

лв./час

10 лв.

 

 

 

VІІ. За издаване на разрешение за удължено работно време за 1 година

Лв./година

100 лв.

     

VІІІ. За промяна в обстоятелствата по издадени разрешения

 

30 лв.

     

ІХ. За издаване на други видове разрешения

 

30 лв.

     

Х. За издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект

 

20 лв.

     

ХІ. За заверка на регистрите на лицензираните фирми за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на територията на Общината

Лв./регистър

100 лв.

     
           

 

вижте повече
Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.